Génová základňa buka lesného

 

Okresný úrad v Prešove rozhodnutím č. OPPaLH  2002 / 500 – 13 / Na zo dňa 16. 5. 2002 zriadil génovú základňu buka lesného o celkovej výmere 160,96 ha, evidenčný kód: 26723 PO – 001 v lokalite Zimná Studňa. Buk sa tu vyznačuje plnodrevným, rovným kmeňom, kvalitnou korunou a prispôsobivosťou danému stanovišťu. Génová základňa buka je tvorená nasledovnými porastami :

Číslo JPRL Výmera dreviny Fen. kategória Číslo JPRL Výmera dreviny Fen. kategória
2 6,24 B 14 A3 1,79 B
3A 5,81 B 15A11 1,39 B
4A 1 4,26 B 15A 2    
4B 1,98   15A3 1,84  
5 1 3,47 B 17 A 3,25 B
6 1 6,45 B 18 A 5,78 B
7 1 6,22   18 B 0,41  
8 1 3,62 B 19 5,74  
10 1 5,89 B 20 5,84 B
11 1 8,24 B 21 A 2,04  
12 1 2,88 B 21 B 0,30  
13 1 4,54 B 22 4,25 B
14 A1 1 2,63 B 23 A 6,53 B
14A 2 1,08   24 7,63 B